VÅRA TJÄNSTER FÖRVALTNING LÅNGSIKTIGT SPARANDE NYHETER

Monyx Fondservice erbjuder förvaltning i de flesta svenska
banker och försäkringsbolag samt ett par utländska.
Pensionssparande, kapitalförsäkringar, direktfonder och premiepension är några av de produkter vi förvaltar.
Vår enda uppgift är att skapa
meravkastning för dig som kund,
enligt vald risknivå.

Läs mer

Våra förvaltare hjälper dig att
byta till de för dagen mest
intressanta marknaderna
genom en gedigen analys.
För dig som kund är det enkelt att
följa med via månadsbrev,
värdesammanställningar och
inloggning på hemsida, hur just dina
placeringar går.

Läs mer

Tanken med vår förvaltning är
att du som kund ska kunna sova
tryggt om natten. Vår långsiktiga, pålitliga förvaltning har en risknivå för alla kunder, från den lite mer riskbenägna till den som är mer försiktig. Visst vill du ha en bra levnadsstandard när du blir äldre?

Läs mer

Håll dig uppdaterad genom att ta del av våra nyheter. Vi delar med oss av våra förvaltares marknadskommentarer och mycket mer.

Läs mer